NASZA SZKOŁA WIOSNĄ
NASZA SZKOŁA LATEM
NASZA SZKOŁA JESIENIĄ

NASZA SZKOŁA ZIMĄ
Krótki rys historyczny szkoły:
1965 - uczniowie rozpoczynają naukę w nowym budynku szkolnym
1994 - I Spotkanie Szkół Promujących Zdrowie
1996 - oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego
1999 - reorganizacja szkoły: przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zespół Szkolno - Gimnazjalny
2000 - nadanie Szkole imienia Marii Konopnickiej
2001 - Gminny Przegląd Kultury Naszego Regionu
2003 - Forum Europejskie z udziałem posła Romana Jagielińskiego
2004 - nadanie szkole Tytułu "Szkoły Promującej Zdrowie".
2002/2003 - udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tytuł "Szkoła zklasą" otrzymały Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum.
Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły, która dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie, przygotowuje do przyszłości.
2004/2005 - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum zdobyły trzy sprawności: LEGO, AGO, COGITO w ramach programu Szkoła z klasą: Czytam, Myślę, Działam. Zadaniem szkół uczestniczących w programie było pokazanie, w jaki sposób pracują nad rozwijaniem umiejętności: czytania ze zrozumieniem, myślenia twórczego i krytycznego, społecznego działania. Mamy swoją stronę internetową (www.szkolazklasa.pl lub www.gazeta.pl/klasa), gdzie wpisujemy informacje osobie. Społeczności lokalne skorzystają z tej wiedzy, a zarazem będą mogły weryfikować to, co napisaliśmy o szkole - tak powstanie społeczny mechanizm kontroli.
2005/2006 - udział w programie "Nauczyciel z klasą". Naszym zadaniem jest uczyć ciekawie i skutecznie, pracować metodą projektów, mądrze oceniać inawiązać dobre relacje z uczniami.
2005/2006 - realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych (Teatr przewrotny, zabawny, niewielki czyli ... gdzie Kopciuszek zgubił pantofelki) dofinansowanego w ramach Małego Grantu - 2000 zł.
2006/2007 - Szkoła Podstawowa za najlepszą realizację grantu "PROJEKTY Z KLASĄ DLA SZKÓŁ WIEJSKICH" uzyskała "dofinansowanie" zajęć pozalekcyjnych.
Tytył "NAUCZYCIEL Z KLASĄ" zoostał przyznany 4 nauczycielom (IrenaZielińska, Bożena Sieńko, Bogusława Lewińska, Barbara Gruszczyńska). "UCZNIOWIE Z KLASĄ" realizowali w ramach programu fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej projekty edukacyjne: BADAM ŚWIAT, JESTEM TWÓRCĄ, POMAGAM INNYM. Kadra pedagogiczna w bieżącym roku szkolnym to 25 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i 3 zatrudnionych w niepełnym wymiarze (10 dyplomowanych, 13 mianowanych, 2 kontraktowych, 3 stażystów oraz 2 bez stopnia awansu zawodowego zatrudnionych na czas określony).
Mamy 5 egzaminatorów, Medal Komisji Edukacji Narodowej i pierwszego w gminie nauczyciela dyplomowanego.
Rok szkolny 2007/2008: 28 zatrudnionych nauczycieli - 25 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze zajęć (1 stażysta, 3 kontraktowych, 12 mianowanych i 12 dyplomowanych). 309 uczniów (187 w szkole podstawowe,
122 wgimnazjum), 13 oddziałów.
Imprezy, wydarzenia:
1.Wigilie klasowe.
2. Dzień Promocji Szkoły.
3. Święto Patrona Szkoły.
4. Dni Ziemi.
5. Prezentacja dorobku szkoły
6. Festyn Rodzinny.
Jesteśmy organizatorem gminnego konkursu recytatorskiego. Najlepsi otrzymują dyplomy i nagrody. Organizujemy międzyszkolne zawody tenisa stołowego. Podczas rozgrywek przestrzegane są zasady "fair play".
Organizacja wycieczek jest uwzględniana w programie wychowawczym szkoły i zgodnie z nim realizowana. Rodzaje wycieczek: Zielone Szkoły, wyjazdy do teatru, do kina, wycieczki 1-dniowe, wizyty w Domu Dziecka, Ośrodku Pomocy Społecznej, wyjazdy na basen.
Współpraca z innymi szkołami: ze wszystkimi szkołami na terenie gminy.
Współpraca z innymi instytucjami: Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Gminny Osrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Giminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Przychodnia Leczenia Uzależnień, Polski Czerwony Krzyż, Powiatowy Zarząd LOP, LZS.