Inspektor Ochrony Danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach:
Janusz Łukasik
adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach ul. Częstochowska 27, 97-340 Rozprza
tel: 44 615 06 85
e-mail: rodo@rozprza.pl

Pobierz pliki

Klauzule informacyjne

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Polityka ochrony danych

Pobierz pliki