Rok szkolny 2017-2018
 1. mgr Bogusława Lewińska - dyrektor (język polski)
 2. mgr Bożena Sieńko - wicedyrektor (matematyka)
 3. mgr Laurencja Jarzębska - kierownik świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
 4. mgr Katarzyna Bartosiewicz – religia
 5. mgr Teresa Cecotka - pedagog szkolny
 6. mgr Elżbieta Gąsior - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 7. mgr Dorota Grzejszczak - wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
 8. mgr Maja Lewińska Smuga - wychowanie fizyczne, biologia
 9. mgr Bogusława Dudzik - Gozdek - geografia, plastyka, technika, zaj. art.
 10. mgr Magdalena Jagiełło - wychowanie fizyczne, język angielski, edb
 11. mgr Piotr Jagiełło - wychowanie fizyczne, historia
 12. mgr Katarzyna Karkocha - język angielski, oligofrenopedagogika
 13. mgr Beata Kołacińska - język polski, logopedia
 14. mgr Sylwia Kozłowska - edukacja wczesnoszkolna, język polski
 15. mgr Marta Krzysztofik - język niemiecki, zajęcia komputerowe, informatyka
 16. mgr Katarzyna Leśniewska - język polski,
 17. mgr Elżbieta Listowska - fizyka
 18. mgr Aneta Magiera - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 19. ks. Grzegorz Paszka-religia
 20. mgr Zdzisława Pielużek - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 21. mgr Małgorzata Sierant - chemia, matematyka, fizyka
 22. mgr Anna Skrobek– przyroda, oligofrenopedagogika, doradztwo zawodowe
 23. mgr Aleksandra Tomicka - język angielski
 24. mgr Zbigniew Turniak - wychowanie fizyczne
 25. mgr Edyta Pawłowska - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
 26. mgr Magdalena Bogus - historia, język polski
 27. mgr Tamara Wieczorek - nauczyciel świetlicy, plastyka, wdżr, zaj. art.
 28. mgr Zbigniew Woszczyk - muzyka, informatyka
 29. mgr Alicja Waczyńska - biblioteka, nauczyciel świetlicy
 30. mgr Agnieszka Ziemska-matematyka
 31. mgr Irena Zielińska - matematyka
 32. mgr Adrian Zieliński-wos
 33. mgr Młgorzata Madej-nauczyciel wspomagający
 34. mgr Małgorzata Goska-nauczyciel wspomagający
 35. mgr Adrianna Szokalska-psycholog
 36. mgr Arleta Pruba-chemia, matematyka
 37. Ewa Więckowska-nauczyciel wspomagający
Rok szkolny 2016-2017
mgr Bogusława Lewińska - dyrektor (język polski)
mgr Bożena Sieńko - wicedyrektor (matematyka)
mgr Laurencja Jarzębska - kierownik świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Bartosiewicz – religia
mgr Teresa Cecotka - pedagog szkolny
mgr Elżbieta Gąsior - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Dorota Grzejszczak - nauczyciel świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
mgr Maja Lewińska Smuga - wychowanie fizyczne, biologia
mgr Bogusława Dudzik - Gozdek - geografia, plastyka, technika, zaj. art.
mgr Magdalena Jagiełło - wychowanie fizyczne, język angielski, edb
mgr Piotr Jagiełło - wychowanie fizyczne, historia
mgr Katarzyna Karkocha - język angielski
mgr Beata Kołacińska - język polski, logopedia
mgr Sylwia Kozłowska - edukacja wczesnoszkolna, język polski
mgr Marta Krzysztofik - język niemiecki, zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Katarzyna Leśniewska - język polski,
mgr Elżbieta Listowska - fizyka
mgr Aneta Magiera - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Emil Paszta- muzyka
mgr Zdzisława Pielużek - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Małgorzata Sierant - chemia, matematyka, fizyka
mgr Anna Skrobek– przyroda, oligofrenopedagogika
mgr Aleksandra Tomicka - język angielski
mgr Zbigniew Turniak - wychowanie fizyczne
mgr Edyta Pawłowska - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Wieczorek - historia, wos
mgr Tamara Wieczorek - nauczyciel świetlicy, plastyka, wdżr, zaj. art.
mgr Zbigniew Woszczyk - muzyka, informatyka, zajęcia artystyczne
mgr Alicja Waczyńska - biblioteka, nauczyciel świetlicy
mgr Łukasz Wojtan - religia
mgr Irena Zielińska - matematyka
Rok szkolny 2015-2016
mgr Bogusława Lewińska - dyrektor (język polski)
mgr Bożena Sieńko - wicedyrektor (matematyka)
mgr Laurencja Jarzębska - kierownik świetlicy, edukacja
mgr Katarzyna Bartosiewicz - religia
mgr Katarzyna Karkocha - język angielski
mgr Alicja Waczyńska - biblioteka, nauczyciel świetlicy
mgr Maja Lewińska Smuga - wychowanie fizyczne, biologia
mgr Teresa Cecotka - pedagog szkolny
mgr Bogusława Dudzik - Gozdek - geografia, plastyka, technika, zaj. art.
mgr Elżbieta Gąsior - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Magdalena Jagiełło - wychowanie fizyczne, język angielski, edb
mgr Piotr Jagiełło - wychowanie fizyczne
mgr Justyna Kaniewska - matematyka
mgr Beata Kołacińska - język polski, logopedia
mgr Łukasz Wojtan - religia
mgr Katarzyna Leśniewska - język polski, oligofrenopedagogika
mgr Zbigniew Turniak - wychowanie fizyczne (urlop zdrowotny)
mgr Elżbieta Listowska - fizyka
mgr Aneta Magiera - edukacja wczesnoszkolna
mgr Zdzisława Pielużek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Sierant - chemia, matematyka, fizyka
mgr Aleksandra Tomicka - język angielski
mgr Edyta Pawłowska - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Zielińska - matematyka
mgr Joanna Wieczorek - historia, wos
mgr Sylwia Kozłowska - edukacja wczesnoszkolna, jezyk polski
mgr Tamara Wieczorek - nauczyciel świetlicy, plastyka, wdżr
mgr Marta Krzysztofik - język niemiecki, zajęcia komputerowe
mgr Zbigniew Woszczyk - muzyka, informatyka, zajęcia artystyczne
mgr Anna Skrobek - edukacja wczesnoszkolna, przyroda
Dorota Grzejszczak - nauczyciel świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
Rok szkolny 2014-2015
mgr Bogusława Lewińska - dyrektor (język polski)
mgr Bożena Sieńko - wicedyrektor (matematyka)
mgr Laurencja Jarzębska - kierownik świetlicy
mgr Katarzyna Bartosiewicz - religia
mgr Katarzyna Karkocha - wychowawca świetlicy
mgr Alicja Waczyńska - biblioteka, jęz. rosyjski
mgr Maja Lewińska Smuga - wychowanie fizyczne, biologia, wdżr
mgr Teresa Cecotka - pedagog szkolny
mgr Bogusława Dudzik - Gozdek - geografia, plastyka, technika, zaj. art.
mgr Elżbieta Gąsior - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
mgr Magdalena Jagiełło - wychowanie fizyczne, język angielski, edb
mgr Beata Kołacińska - język polski, logopedia
mgr Andrzej Gaj - religia
mgr Katarzyna Leśniewska - język polski, oligofrenopedagogika
mgr Zbigniew Turniak - wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Listowska - fizyka
mgr Aneta Magiera - edukacja wczesnoszkolna
mgr Zdzisława Pielużek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Sierant - chemia, przyroda
mgr Aleksandra Tomicka - język angielski
mgr Edyta Pawłowska - język angielski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Zielińska - matematyka
mgr Joanna Wieczorek - historia, wos
mgr Sylwia Kozłowska - edukacja wczesnoszkolna, jezyk polski
mgr Tamara Wieczorek - świetlica, plastyka, wdżr
mgr Marta Krzysztofik - język niemiecki, zajęcia komputerowe
mgr Zbigniew Woszczyk - muzyka, informatyka, zajęcia artystyczne
mgr Anna Skrobek - edukacja wczesnoszkolna
Dorota Grzejszczak - asystent nauczyciela
Rok szkolny 2013-2014
mgr Bogusława Lewińska - dyrektor
mgr Alicja Waczyńska - wicedyrektor
mgr Katarzyna Bartosiewicz - religia
mgr Iwona Bąkowska - wychowawca świetlicy
mgr Maja Lewińska Smuga - wychowanie fizyczne, biologia, wdżr
mgr Teresa Cecotka - pedagog szkolny
mgr Bogusława Dudzik - Gozdek - geografia, plastyka, technika
mgr Elżbieta Gąsior - edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Jagiełło - wychowanie fizyczne, język angielski, edb
mgr Beata Kołacińska - język polski, logopedia
mgr Andrzej Gaj - religia
mgr Katarzyna Leśniewska - język polski
mgr Zbigniew Turniak - wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Listowska - fizyka
mgr Aneta Magiera - edukacja wczesnoszkolna
mgr Zdzisława Pielużek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Sieńko - matematyka
mgr Małgorzata Sierant - chemia, przyroda
mgr Aleksandra Tomicka - język angielski
mgr Edyta Pawłowska - język angielski
mgr Irena Zielińska - matematyka
mgr Joanna Wieczorek - historia, wos
mgr Zbigniew Woszczyk - muzyka, informatyka
mgr Laurencja Jarzębska - kierownik świetlicy
mgr Sylwia Kozłowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Tamara Wieczorek - biblioteka
mgr Marta Krzysztofik - język niemiecki
mgr Damian Smuga- historia, wos


Rok szkolny 2012-2013


mgr Bogusława Lewińska - dyrektor
mgr Alicja Waczyńska - wicedyrektor
mgr Katarzyna Bartosiewicz - religia
mgr Iwona Bąkowska - kierownik świetlicy

mgr Maja Lewińska Smuga - wychowanie fizyczne, biologia
, wdżr
mgr Teresa Cecotka - pedagog szkolny
mgr Bogusława Dudzik - Gozdek - geografia, plastyka, technika
mgr Elżbieta Gąsior - edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Jagiełło - wychowanie fizyczne, język angielski
mgr Beata Kołacińska - język polski, logopedia
mgr Andrzej Gaj - religia
mgr Katarzyna Leśniewska - język polski
mgr Zbigniew Turniak - wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Listowska - fizyka
mgr Aneta Magiera - edukacja wczesnoszkolna
mgr Zdzisława Pielużek - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Sieńko - matematyka
mgr Małgorzata Sierant - chemia, przyroda
mgr Aleksandra Tomicka - język angielski
mgr Edyta Pawłowska - język angielski
mgr Irena Zielińska - matematyka
mgr Joanna Wieczorek - historia, wos
mgr Zbigniew Woszczyk - muzyka, informatyka
mgr Laurencja Jarzębska - wychowawca świetlicy
mgr Sylwia Kozłowska - edukacja wczesnoszkolna
mgr Tamara Wieczorek  - biblioteka
mgr Jadwiga Synowiec  - edukacja dla bezpieczeństwa

Posiadamy certyfikaty min.:

 •  "Szkoła z klasą"
 • "Nauczyciel z klasą"

Tytuł "Nauczyciel z klasą" został przyznany czterem nauczycielkom:
mgr Irenie Zielińskiej, mgr Bożenie Sieńko, mgr Bogusławie Lewińskiej i mgr Barbarze Gruszczyńskiej.

W szkole bywa fajnie, szczególnie podczas przerw (ulubione powiedzenie uczniów).