26 Drużyna Harcerska "Zefir"


Na terenie  ZSG w Niechcicach działa 26 Drużyna Harcerska Zefir , której członkami  są uczniowie naszej szkoły. Dzięki życzliwości Dyrekcji harcerze korzystają z  bazy szkoły, organizując tu swoje zbiórki i realizując zajęcia programowe.

Związek Harcerstwa  Polskiego to organizacja o charakterze wychowawczym, która przekazuje młodym
ludziom wartości zawarte w prawie harcerskim (patriotyzm, braterstwo, szacunek  do drugiego człowieka, praca nad kształtowaniem własnego charakteru, itp.)  Jednocześnie harcerstwo uczy samodzielności, wytrwałości, radzenia sobie w trudnych, surowych warunkach,  pokonywania własnych słabości, otwartości na świat i ludzi oraz bycia życzliwym  i pogodnym.

Harcerz  potrafi zbudować w lesie obozowisko, niestraszne mu są nocne warty i alarmy  oraz życie bez wygód. Harcerz wie, jak posługiwać się mapą i kompasem, lubi  wyzwania i przygody, kocha przyrodę. Przede wszystkim jednak harcerz jest  pomocny, życzliwy, szanuje każdego innego człowieka.

26 DH  ,,Zefir" z Niechcic działa w oparciu o te zasady, dostarczając wielu  powodów do radości i dumy swoim przełożonym i rodzicom, którzy z ogromnym zaangażowaniem wspierają pracę drużyny i z zainteresowaniem śledzą poczynania  swoich dzieci.

Dwa razy w  roku druhny i druhowie uczestniczą w dłuższych formach wypoczynku ( HAL i HAZ).  W czasie tegorocznych ferii zimowych byli wraz z harcerzami i zuchami z  Rozprzy, Woli Krzysztoporskiej i Piotrkowa Tryb. na pełnym wrażeń i harcerskiej  przygody zimowisku w Rajczy. W czasie tego zimowiska dwoje naszych harcerzy  otrzymało pełne barwy drużyny, a czworo w przepięknej górskiej scenerii w  środku nocy przy blasku ogniska złożyło przyrzeczenie harcerskie i otrzymało  krzyż harcerski. Takie, pełne wzruszeń, chwile zawsze zapadają wszystkim w  pamięci.